Měření rozdílů v životní úrovni ve světě

Životní úroveň
Životní úroveň v určité zemi se nejčastěji počítá vydělením jejího HDP (hrubého domácího produktu) počtem obyvatel – tak se získá HDP na osobu. Roste-li HDP rychleji než počet obyvatel, dochází ke zvyšování příjmů na osobu a roste tedy i životní úroveň. Pokud naopak obyvatel přibývá rychlostí převyšující tempo růstu HDP, životní úroveň klesá.
světová ekonomika
Měření rozdílů v životní úrovni ve světě
Bohatství určité země lze měřit tak, že spočítáme její hrubý domácí produkt (HDP) – celkovou tržní hodnotu zboží a služeb, které se v zemi vyprodukují za rok. Deset největších ekonomik podle HDP ovládá většinu světového obchodu a reprezentuje nejbohatší státy.
Téměř tři čtvrtiny světového obyvatelstva žijí v rozvojových zemích – ve státech, které usilují o zvyšování životní úrovně, ale stojí teprve na pokraji přijatelného stupně průmyslové výroby.