Plánování lidských zdrojů aneb mějte aktuální přehled o personalistice

Lidské zdroje jsou specifickou činností zabývající se organizací a řízením lidského kapitálu ve firmě, tj. řízením zaměstnaců jako celku. Velmi často se lze setkat se zkratkou HR odvozeno právě z anglického názvu human resources. Odlišuje se od manažerského řízení tím, že řídí zaměstnance coby celek a dává manažerům potřebné nástroje, kterými lze přímo či nepřímo zapůsobit na růst a setrvání produktivity práce.
nábor zaměstnanců.jpg
Plánování lidských zdrojů vzešlo z personalistiky, kde byl neustálý konkurenční tlak organizace, tím tak došlo k donucení, aby se podniky dlouhodobě i strategicky věnovaly rozvoji svých zaměstnanců, jelikož si uvědomily, že nahradit pracovníky ve firmě je velmi složitou záležitostí a v mnoha společnostech se stávají zásadní konkurenční výhodou či předností.

Výběr zaměstnanců a nezbytná personální administrativa

Nejdůležitější oblast je v rámci získávání a celkový výběr zaměstnanců, který slouží k zaplnění neobsazených pozic ve firmě. Často se pod získávání taktéž zahrnují postupy marketingových lidských zdrojů a rovněž i programy pro absolventy vysokých škol. Součástí je taktéž řešení zkušební doby u nových zaměstnanců.

Záměrem personální administrativy je vést data o zaměstnancích, starat se, aby jakékoliv změny byly promítnuty do systémů a osobních složek. Vše musí být v souladu s platnými zákony.
koncept lidské zdroje.jpg

Program aneb význačný pomocník

V dnešní moderní době a díky nejen technologii, lze mít vše přehledně na jednom místě díky adekvátnímu programu. Mějte tak plánování lidských zdrojů zcela pod kontrolou a ještě zredukujete administrativní náklady na minimum.

Díky adekvátnímu systému budete vědět o každé vypsané pozici, která je aktuálně volná a k dispozici, stejně tak i informace o potenciálním vzdělávání se apod. Vše má rozhodně svůj podstatný význam. Můžete také v systému využít i management lidských zdrojů.

5/5 - (1 vote)