Zařízení pro osoby s demencí, ve kterém se budou cítit jako doma

Víte, co je domov se zvláštním režimem? Nemusíte se názvu lekat, nejde o žádnou klasickou léčebnu či domov důchodců. Jde o bydlení pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou či jiným druhem demence, poskytující maximální péči po všech stránkách.
Toto zařízení je zřízeno neziskovou nestátní organizací Alzheimer Home a poskytuje komplexní sociální služby klientům trpícím nějakým typem demence i jejich příbuzným. Snaží se o poskytnutí maximálně přívětivého prostředí pro své klienty i jejich rodinné příslušníky. Péče o takto nemocné osoby je totiž velmi náročná.

ruce

Péče o nemocné vyžaduje stoprocentní nasazení

Pokud máte v rodině osobu trpící demencí, víte, že péče vyžaduje stoprocentní nasazení, to však může být problém. Trpí pak celá rodina, protože vám už nezbývají síly na ostatní rodinné příslušníky. Pro vás je toto zařízení výborným řešením.

Snažíme se o následující:
· Rozvíjet klienta po všech stranách, tedy zachovat dosavadní úroveň schopností a soběstačnosti. Osoby trpící demencí totiž časem o schopnost soběstačnosti přicházejí a je více než žádoucí ji na jakékoli úrovni udržet, to umožňuje udržet kvalitu jejich života.
· Vytvořit maximálně bezpečné a rodinné prostředí.
· Poskytnout komplexní služby na vnikající úrovni, včetně zdravotní péče.
· Zajistit aktivní a společenský život pro všechny klienty adekvátně věku a typu nemoci a podpořit jejich kontakt s rodinou.
· Poskytnutí maximálně individualizovaných služeb

stařena

Aby k nám mohl být váš příbuzný přijat, musí být splněna určitá kritéria:
· Osoba musí spadat do cílové skupiny, tedy trpět Alzheimerovou chorobou či jiným druhem demence a není schopna se sama o sebe bez pomoci druhé osoby postarat.
· Osoba nesmí trpět žádnou infekční nemocí a nesmí být nemocný tak, že je nutná hospitalizace v nemocnici.
· V poslední řadě musí být volné místo v našem zařízení.